Deutsch Русский
Пробиотични продукти

Какво е пробиотик, пребиотик и синбиотик?

Какво е пробиотик, пребиотик и синбиотик? Стотици микробни видове живеят в съжителство с хората - по кожата, в устната кухина, стомаха, червата, в пикочно-половите пътища и т.н. Изчислява се, че бактерийните популации в човешкото тяло достигат до 100 000 000 000 000 - число, превишаващо 10 пъти броя на всички клетки на тялото. Всички те образуват вътрешната микробна флора - екосистемата на човека. При дисбаланс на вътрешната микробна флора и свързаната с нея имунна система започват редица заболявания, като остро възпаление на стомаха, гастроинестинални инфекции, запек, болест на Кроун, улцерозен колит, хранителни алергии, рак и много други.

От функционална гледна точка различните видове микроорганизми, съжителстващи с човека, се разделят на 3 основни групи :

  • патогенни (вредни) микроби, причиняващи различни болести;
  • латентни (условно патогенни) микроби, които при нормални защитни сили на организма не го увреждат, но при нарушаване на имунната система се превръщат в болестотворни микроби ;
  • "добри" (полезни) бактерии - от тях най-важни за здравето на човека са млечнокиселите бактерии - Lactobacillus Bulgaricus, Streptococcus thermophilus. От превеса на "добрите", оздравяващите бактерии, зависи имунният отговор и защита срещу болестотворните микроорганизми, т.е. здравето на човека.

Пробиотик

Думата „пробиотик" е сравнително нова и се смята, че за първи път е употребена от Фердинанд Верджин през 1954 г. В своята статия (Vergin F. Anti-und Probiotika. Hippokrates 1954) той сравнява вредните ефекти на антибиотиците и благоприятните такива на полезните бактерии, като ги нарича "probiotic". Думата пробиотик е от гръцки произход: pro-за, bios- живот, т.е. „за живот". Верджин определя пробиотиците като смесена култура от бактерии, които оказват благоприятно действие върху приемащия ги организъм, чрез подобряване на неговата микрофлора.

Много по-късно - в 2002 г. е постигнат официален консенсус по дефиниране на пробиотиците. Дефиницията, приета от Международната здравна организация (WHO), гласи: "Пробиотиците (наричани също бактерии, или култури) са живи микроорганизми, които приети в достатъчно количесто влияят здравословно на човешкия организъм".

Най-важно място сред различните видове пробиотици заемат Lactobacillus Bulgaricus и бифидобактериите, а най-известната симбиоза, наречена S85, е симбиозата между Lactobacilus Bulgaricus и Streptococcus Thermophilus, съдържаща се в оригиналното българско кисело мляко. Тя се счита за прародител на пробиотика.

Едно от най-важните изисквания към пробиотичните бактерии е способността им да се запазят живи при преминаването си през горните раздели на стомашно-чревния тракт. Там те са подложени на въздействието на различни фактори, като киселинност на стомашния сок, алкалност на жлъчните киселини, химически вещества в стомашночревните сокове, биологични ефекти на панкретичните ензими, т.н. Пробиотичните бактерии и щамове трябва да притежават качества, позволяващи им да преминат тази бариера и да достигнат живи и в достатъчно количество до дебелото черво, където се заселват и размножават.

Пробиотичните бактерии оказват положително въздействие върху организма на човека като директно се колонизират върху интестиналната мукоза на червата и започват да произвеждат жизнено важни ензими и клетъчни биопродукти. Пробиотичните бактерии не са постоянен обитател на човешката микробна флора, ето защо трябва да се приемат с храна постоянно и продължително време, за да се почувстват здравословните им ефекти.

Пребиотик

Пребиотиците са несмилаема субстанция, най-често въглехидрати с ниско молекулно тегло - олигозахариди (като олигофруктоза и инулин), които се съдържат в много растения и са нормална съставна част на млякото на всички бозайници. Те са естествената среда, в която пробиотиците живеят и се хранят преди да попаднат в човешкия организъм. Попадайки там чрез храната, те достигат непреработени до дебелото черво, където служат за храна на пробиотиците - лактобацили и бифидобактерии. Така те поддържат размножаването на полезните бактерии, които подтискат развитието на патогенните микроби и действат оздравяващо на целия организъм.

Синбиотик

Синбиотикът е съчетание от пробиотици и пребиотици.

Непреработените пребиотици, попаднали в дебелото черво, създават благоприятна среда за съществуването и размножаването на пробиотичните бактерии, които влияят здравословно на човешкия организъм. Поради тази причина, в много от пробиотичните храни се добавят пробиотици и пребиотици. Това са така наречените синбиотици.

Lactobacillus Bulgaricus - най старият пробиотик на света ...


Връщане в началото на страницата


Български English Deutsch Home Home Site designed and developed by BGpro.com JPI Probiotics